EĞİTİM UYGULAMASI

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir.

Kayıt Evrakları

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 Adet Fotoğraf

İlkyardım Sertifikası (Sadece yenileme)

İlkyardımcı Kimliği (Sadece yenileme)

Eğitim Uygulaması

İlkyardım Sertifika Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça en fazla 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla ise 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulur. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenilebilir.

Ücretlendirme

Ücretlendirmeler  Bakanlık  Sertifikalı  İlkyardım  Eğitimlerinin  ücreti  her  ilin  İl Sağlık Müdürlüklerinin  ücret  komisyonları  tarafından  yıllık  olarak belirlenmektedir.  Ayrıca  eğitim  ücretleri Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylanmaktadır.

Sınav

Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar.Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinden Kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.

Sertifikasyon

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir.

Start typing and press Enter to search

jupiter4072wplk