İLK YARDIM EĞİTİMİ

Home / İLK YARDIM EĞİTİMİ
image4

İLK YARDIM NEDİR?

İLK YARDIMCI KİMDİR?

İLK YARDIMI KİMLER ALMALIDIR?

29 Temmuz 2015 Çarşamba tarihli ve 29429 sayılı

SAĞLIK BAKANLIĞI

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ’ne göre

İlk yardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalarıdır.

İlk yardımcı: İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardım eğitimi alarak ilk yardımcı belgesi almış kişiyi tanımlar.

İlk yardım eğitimi: İlk yardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimdir.

İlk yardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi tanımlar.

Merkez: İlk yardım eğitimi ve/veya ilk yardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilk yardım eğitim merkezi ve ilk yardım eğitici eğitim merkezini tanımlar.

İlk yardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

KİMLER İLK YARDIM EĞİTİMİ LMAK ZORUNDADIR?

İlk yardımcı bulundurulması

MADDE 19 –

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurması zorunludur.

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilk yardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilk yardım eğitimini almaları zorunludur

Start typing and press Enter to search